Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

OR

De ouderraad van de Bavinckschool bestaat uit 12 ouderleden en 2 vertegenwoordigers van het Bavinckteam. We houden ons bezig met het ondersteunen van de leuke dingen die op school gedaan worden en de feesten die gevierd worden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat we de school versieren als de Sint komt, daarna de school in kerstsferen brengen. Een paar maanden later als het voorjaar wordt en voor Pasen. Soms is er een extra goede reden om de school te versieren en dan doen we dat natuurlijk ook!

Verder zorgen we voor drinken en wat te eten op sportdagen, verzorgen we het Paasontbijt, Sint Maarten en helpen we Sint en Piet in de weken voor en op 5 december met pepernoten en kadootjes. We verzorgen op de afscheidsavonden van de groepen 8 de borrel en hapjes en ook op de jaarlijkse feest avond ( bijvoorbeeld op de spelletjes avond, vossenjacht, Bavinck got talent) zijn we aanwezig met drinken, snoep en hapjes. Het begeleiden van de avondvierdaagse is één van de jaarlijkse evenementen die door de ouderraad ondersteunt wordt. 

Om de taken wat te verdelen hebben wij voor het versieren het “ Versierteam” (niet dat zij alleen versieren, maar zij is wel het brein achter alle versiering die gemaakt wordt en waar, welk jaar, wat, wordt opgehangen) en voor de inkoop het “Inkoopteam”. Ook heeft een aantal van ons een specifieke taak (voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris). De overige leden ondersteunen bij activiteiten en waar nodig. Voor het versieren rond Sint en Kerst krijgen we altijd veel hulp van hulpouders, we hopen natuurlijk dat we ook dit jaar weer op veel hulp mogen rekenen. In de nieuwsbrief of bericht via Digiduif geven we aan wanneer we gaan versieren en opruimen en of we hulp nodig hebben. 

Het innen van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is ook één van de taken van onze penningmeesters. Ouders/verzorgers wordt aan het begin van het schooljaar verzocht de ouderbijdrage a 45 euro per kind te betalen. Daarvan wordt 25 euro besteed aan het schoolreisje aan het eind van het schooljaar. De andere 20 euro wordt gebruikt voor alle activiteiten van de ouderraad; drinken, versnaperingen, pepernoten, schoen- en sinterklaas kadootjes. Zonder uw bijdrage zou het niet meer mogelijk zijn om ons werk binnen school voort te zetten. 

Mocht u iets met ons willen delen kan dat door één van ons aan te spreken of door een mail te sturen naar or@bavinckschool.nl. Heeft u interesse om lid te worden van de OR laat ons dat dan weten, dan neemt onze voorzitter contact met u op. 

Voorzitter: Niels van der Putten     

or@bavinckschool.nl