Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Kinderopvang

Wij werken samen met verschillende organisaties voor kinderopvang

 

Sportfever

- Tussenschoolse opvang: Sportfever verzorgt de tussenschoolse opvang op de Bavinckschool.
- Naschoolse opvang

06-21107478
www.sportfever.nl
info@sportfever.nl

 

 

Kinderopvang Haarlem
- Kinderdagopvang
- Naschoolseopvang

www.kinderopvanghaarlem.nl
023 – 5123923
 

 

Stichting Kinderopvang Spaarne (SKOS)
- Kinderdagopvang

- Peuterspeelzaal de Peutervinckjes
Peuterspeelzaal de Peutervinckjes is verbonden aan de school. De peuterspeelzaal is een fijne plek waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar zich ontwikkelen om de stap naar de basisschool te maken. De omgang met leeftijdsgenootjes, samen delen, op je beurt wachten, liedjes zingen, puzzelen en knutselen…  Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, hebben daar de rest van hun leven plezier van. De peuterleidsters en de leerkracht van groep ½ hebben geregeld contact met elkaar.

- Naschoolse opvang

 


Kinderopvang Midas
- Voorschoolse opvang
- Peuteropvang
- Naschoolse opvang: Groene BSO

023 5474674
www.kinderopvangmidas.nl
info@kinderopvangmidas.nl

 

 


Op Stoom
- Naschoolse opvang

023 – 2302004
www.opstoom.nl