Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Vakanties en studiedagen

 Herfstvakantie  20 oktober t/m 28 oktober 2018
 Studiedag team  26 september 2018
 Studiedag team  29 oktober 2018
 Kerstvakantie  22 december 2018 t/m 6 januari 2019
 Studiedag team  24 januari 2019
 Voorjaarsvakantie  16  t/m 24 februari 2019
 Studiedag 13 maart 2019
 Paas/Meivakantie 19 april t/m 5 mei
 Hemelvaart 30 mei t/m 2 juni 2019
 Pinksteren 10 juni 2019
 Studiedag  11 juni 2019
 Studiedag 12 juli 2019
 Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019