Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Salomo

Salomo en Sint Bavo worden TWijs

Stichting Salomo en Stichting Sint Bavo gaan per 1 januari 2020 verder onder de naam TWijs. De website wordt in de komende weken verder opgebouwd. In de tussentijd kunt u nog terecht op de websites van Salomo(www.salomoscholen.nl) en St. Bavo (www.stichtingsintbavo.nl).