Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Salomo

De Dr. H. Bavinckschool maakt deel uit van Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Als stichting streven we er naar om de scholen goed te besturen en de belangen van het christelijk primair onderwijs in de regio optimaal te behartigen.

De scholen die tot de Salomo behoren, waaronder deze school, laten zich bij de inrichting van het onderwijs en de manier waarop zij met kinderen, ouders en verzorgers omgaan, leiden door een aantal kernwaarden:

Samen: verantwoordelijk en maatschappelijk betrokken
Christelijk
Plezier
Open en toegankelijk
Zorgzaam
Kwaliteits- en resultaatgericht

Salomo: voor ons staat de naam voor wijsheid. Geen wijsheid die uitsluitend gebaseerd is op kennis, maar beroep doet op oordeels- en beoordelingsvermogen, inzicht, onafhankelijke opstelling, de juiste keuzes kunnen maken en mensenkennis. Allemaal eigenschappen en vaardigheden die de Salomo-scholen willen meegeven aan kinderen in hun ontwikkeling. Zodat ze leren “wijs” in het leven te staan. En daarbij wensen we hen een “onwijs” leuke schooltijd toe!

Adres van de stichting:

Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Garenkokerskade 19, 2013 AJ Haarlem

Postbus 2018  2002CA Haarlem
023-7078380

info@salomoscholen.nl  
www.salomoscholen.nl