Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Eco-school

Sinds schooljaar 2016-2107 draait onze school mee in het Eco-Schools Programma.

Eco-Schools  is een internationaal keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er 49.000 deelnemende scholen in 64 landen. De deelnemende scholen volgen een 7-stappenplan en werken aan 10 duurzame thema’s om uiteindelijk een duurzame school te worden. Via een bronzen en een zilveren certificaat mag de school na een paar jaar een groene vlag hijsen. Maar daarmee ben je er nog niet als echte Eco School: duurzaamheid is nooit ‘af’, het is een manier van denken en werken.

De leerlingen hebben een belangrijke rol. Ieder schooljaar kiezen zij twee thema’s, waarmee een wisselend team Groenmaatjes, samengesteld uitleerlingen vanaf groep 5 t/m 8, aan de slag gaat. Zij kijken wat er per thema verbeterd kan worden, dragen ideeën aan voor acties en maatregelen, en helpen mee om deze uit te voeren.

Inmiddels hebben we al best veel gedaan: we zijn ons afval gaan scheiden, hebben meegedaan aan de Landelijke Opschoondag, de Energy Battle en de Warme Truiendag. Ook was er al twee keer een WijGaanVoorGroen-markt op het schoolplein. Projecten als de vertrouwde schooltuinen (voor de groepen 6-7) en aandacht voor voeding, onder meer door onze wekelijkse Gruitdag en het watertappunt in de hal, horen ook allemaal bij Eco Schools.