Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Groenmaatjes

Op de Bavinckschool is een aantal jaar geleden de Groenmaatjes in het leven geroepen. Vanaf groep 5 denken vanuit iedere groep twee kinderen mee over hoe we op de Bavinckschool bewuster om kunnen gaan met energie en hoe we kunnen zorgen dat we beter omgaan met het milieu. De leerlingen worden door de leerkracht aangewezen, en rouleren per jaar.

Eens per twee maanden komen de Groenmaatjes samen en overleggen ze met de directie over welke maatregelen genomen kunnen worden, welke plannen uitgevoerd zijn en welke problemen gesignaleerd worden; allemaal gerelateerd aan het thema ‘Duurzaamheid’.